Hrabě Johann Josef Herberstein a jeho cesty po Africe

Částečná prezentace výzkumného úkolu: "Sběratelská a cestovatelská činnost Jana Josefa Herbersteina na zámku Libochovice". Podrobnější poznatky mapující hraběcí rod Herbersteinů na našem zámku, jejich nové hospodářské postupy a ekonomický rozmach libochovického panství. Detailněji jsou zde pak představeny cesty hraběte po africkém kontinentě.