Svatební obřady

Nabízíme možnost pronájmu prostor pro svatební obřady.  

 
Z důvodů havarijního stavu střech a stropu ve východním
křídle budovy zámku jsou pro roky

2022- 2024  svatební obřady ZRUŠENY.

 

     Moc nás to mrzí, ale Vaše bezpečnost a především kvalita poskytovaných služeb je pro nás velmi důležitá. Ani jedno v této době, pro konání svatebních obřadů, bohužel nejsme schopni plně zajistit.