Hrady a zámky - Brána do minulosti? - workshop zámek Libochovice

Pro odborníky

Historické dílny jsou sérií workshopů, jež si kladou za cíl vytvořit kreativní dialog mezi učiteli, studenty a dalšími zájemci o výuku minulosti. Dílny se zaměřují na aktuální historickou paměť a promýšlejí její možné zapojení do dějepisné výuky.

Návštěvy hradů a zámků představují tradičně oblíbenou aktivitu, jejímž prostřednictvím si nemalá část veřejnosti utváří své představy o minulosti. V rámci dílny se společně pokusíme tento zdánlivě stabilní a samozřejmý fenomén kriticky reflektovat.

Jaké příběhy nám předávají výklady zámeckých průvodců? O kom a v jakých souvislostech si při prohlídkách dobových interiérů vyprávíme? Co lze vyčíst z dochované architektury a mobiliáře těchto objektů? Jaké didaktické cíle a dějepisná témata je vhodné spojit s jejich návštěvou? Jaké otázky můžeme při návštěvě hradů a zámků klást v kontextu historického vzdělávání?

 

PŘIHLÁŠKY ZDE