Společenská role módy po vzniku Československé republiky

Detailed information

Category:

Každodennost

Year:

2019

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

128

ISBN:

978-80-7480-131-0

300 Kč

Out of stock

Sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech ve spolupráci s knihovnou AV ČR v Praze 27. září 2018.

Obsah:
 • Alena Nachtmannová / Slovo úvodem
 • Miroslava Burianová / Ze šatníku osobností první republiky – identita a styl
 • Eva Uchalová / Spolek Pražská moda 1921–1950
 • Alena Křížová / Nová role šperku v demokratické společnosti
 • Radek Polách / Kdo nechce míti pleš, by nosil klobouk též! Kloboučnická reklama v meziválečném období Československé republiky
 • Jaroslava Moučková  / Z Archivu Pražského hradu: textilní vzorky pro zamýšlený vůz prezidenta republiky
 • Jitka Jonová / Nová církev – nová roucha. Vývoj liturgického a duchovenského oděvu v Církvi československé v době první československé republiky
 • Mezi starým a novým
 • Radek Martinek / Oděv a disciplína katolického kněžstva v konfrontaci s moderním světem
 •  Šárka Rámišová  / Proměny sokolského oděvu ve 20. až 30. letech 20. století
 • Monika Tauberová / Firma Václav Frček – výroba chodských krojů v Domažlicích a družstvo Chodovia
 • Program konference

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop