Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, 2006

Detailed information

Year:

2006

Place:

Olomouc

Language:

Czech

ISBN:

978-80-86570-09-9

70 Kč

Sold out

70 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Olomouc

OBSAH:

Úvodní slovo 5

Lidová architektura Záhoří / Jiří Kaláb  6

Historické skleníky v Olomouckém kraji /Jozef Laššák  11

Architektonický vývoj Mohelnice druhé poloviny 19. a ve 20. století / Martina Mertová  14

Poštovní přepřahací stanice s pojezdovou vozovnou a zájezdním hostincem v Loučné nad Desnou / Miroslav Papoušek, Tomáš Vítek  24

Sakrální památky na Zlatohorsku / Eva Pulkrtová  29

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích, okr. Prostějov / Tomáš Vítek  32

Raně gotický kostel ve Vidnavě, okr. Jeseník / Tomáš Vítek  39

Varhany v českých zemích / Robert Ponča, Viktor Ponča  43

Technický stav varhan z hlediska jejich životnosti, poruch a užívání / Robert Ponča, Viktor Ponča   46

Varhany s pneumatickou trakturou / Robert Ponča, Viktor Ponča  49

Pět pohledů na aktuální otázky reflexe varhan /Petr Lyko  53

1. Romantické varhany jako technický a umělecký fenomén 54

2. Památková péče ve vztahu k romantickým varhanám 60

3. Varhany v kostele svatého Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně v kontextu technologického vývoje nástrojů firmy Rieger v meziválečném období  62

4. K vybraným tendencím v soudobém varhanářství  65

5. K otázce tzv. romantických varhan v českých zemích z hlediska jejich taxonomického vymezení  69

Zusammenfassung  77

Seznam vyobrazení  89

Obrazová příloha  95

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop