Technická zařízení na vodní pohon na Cvikovsku

Detailed information

Year:

2012

Place:

Liberec

Language:

Czech

label_resume_language:

Czech, German, Polish

Number of pages:

208

ISBN:

978-80-904852-9-7

160 Kč

last few

Buy

160 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Liberec

Kniha Technická zařízení na vodní pohon na Cvikovsku, vydaná Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci, navazuje svým zaměřením na publikaci Technické stavby Frýdlantska od Petra Freiwilliga, vydanou v roce 2011. Publikace je zaměřena na vodní díla, která v minulosti sloužila pomocí vodních kol nebo turbín k pohánění různých technických zařízení od mlýnů, pil, přes brusírny skla, textilní podniky až po papírny. 

Pokračováním této knihy jsou Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí.

Obsah:
 • Úvodem
 • Stručná charakteristika území
 • Shrnutí pramenů a literatury
 • Chrakteristika vodních děl a jejich členění
 •     Zařízení na vodní pohon
 •     Vodní mlýny
 •     Vodní pily a dřevozpracující továrny
 •     Sklářské podniky (stoupy na křemen, brusírny skla, tírny sklářských barev)
 •     Textilní a kožedělné podniky (valchy, bělidla, barvírny, mechanické tkalcovny, přádelny, niťárny, koželužny)
 •     Papírny, hamry na zpracování železa, klempířství, olejny, kostní stoupy a další
 • Katalog staveb
 • Obsah katalogu
 • Poznámky
 • Seznam pramenů a literatury
 • Prameny vydané
 • Prameny nevydané
 • Literatura
 • Rejstřík autorů a plánů
 • Seznam zkratek
 • Summary, Zusammenfassung, Podsumowanie

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop