Proměny zámeckého areálu Lemberk

Detailed information

Year:

2016

Place:

Sychrov

Language:

Czech

label_resume_language:

English, German, Polish

Number of pages:

135

ISBN:

978-80-905871-9-9

catalog printed-publication

300 Kč

in stock

Buy

300 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Historic Sites Management in Sychrov

Kniha shrnuje historický rámec propojení šlechtických rodů Clamů a Gallasů, věnuje se hospodářským a stavitelským aktivitám na jednotlivých panstvích v oblasti severních Čech a tím dotváří představu o mimořádných počinech svých držitelů a předznamenává tak souvislosti se samotným lemberským areálem. Ten je pro knihu stěžejní, a pozornost je věnována jak samotnému zámku Lemberk, historii šlechtické rodiny Clam-Gallasů, tak i stavbám v okolí a areálu barokní zahrady.

Obsah:
 • Gallasové
 • Clam-Gallasové
 • Gallasovská a clam-gallasovská sídla
 • Státní zámek Lemberk – historie objektu
 • Bredovská zahrada
 • Hřbitovní kaple u zámku Lemberk
 • Drobné sakrální památky v nejbližším okolí zámku Lemberk
 • Soupis literatury a pramenů
 • Zusammenfassung
 • Summary
 • Streszczenie
Publikaci možno zakoupit též v pokladně státního zámku Lemberk.

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)