Ingredere hospes IX. Časopis Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži za rok 2016

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Kroměříž

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

199

ISBN:

978-80-87231-39-5

catalog Tištěná verze

300 Kč

Nedostupné

300 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Kroměříži

Územní odborné pracoviště v Kroměříži vydává od roku 2008 každoročně sborník Ingredere hospes.

Publikace přispívá k hlubšímu poznání kulturních památek nejen ve Zlínském kraji. Cílem devátého ročníku bylo zmapovat deset let působení kroměřížského odborného pracoviště ve Zlínském kraji. Obsah ročníku je zaměřen zejména na památkovou obnovu ve Zlínském kraji, kapitola Obnova pojednává například o lidovém stavitelství, restaurování, jednotlivých obnovách či památkách zahradního umění. Samostatnou kapitolu tvoří Průzkumy památek, v kapitole Historie se čtenář například dozví o staviteli Antonínu Fischerovi z Fryštáku a Holešova, o němž je řada zajímavých poznatků, které budou náplní minimálně příštího ročníku Indredere hospes. Památky a historie jsou nám přínosem, jak se poznatky o památkách dostávají k lidem, tento proces mapuje článek o edukační činnosti pracoviště s příznačným názvem Na cestě k lidem. V závěru časopisu se nachází shrnutí nejrůznějších aktivit pracoviště.

Obsah:

Předmluva / Jana Spathová

Tak šel čas… / Jana Spathová

Obnova

 • Tradiční lidové stavitelství ve Zlínském kraji / Jaroslav Novosad
 • Socha pohanského boha Radegasta na hřebeni Radhoště / Věra Horová
 • Restaurování dvou renesančních portrétů a deskové malby s motivem „Vera effi gies sv. Václava“ z mobiliárního fondu hradu Buchlov / Anna Grossová
 • Nemovité archeologické nálezy na území Zlínského kraje prezentované na místě (in situ) / Jiří Janál
 • Revitalizace továrního areálu ve Zlíně z pohledu památkové péče / Ladislav Buchta
 • Městská památková zóna Luhačovice / Martin Šolc
 • Hřbitovní kaple ve Střílkách – obnova a nové poznatky / Nelly Komendová
 • Zpráva o obnově barokního mostu v obci Velehrad / Nelly Komendová
 • Památková obnova na území města Holešov / Dana Běhalová
 • K obnově dvou významných kulturních památek ve Zlínském kraji / Jan Štětina
 • Památky zahradního umění 2006–2016 / Lenka Křesadlová

Průzkum

 • O zkoumání památek / Radim Vrla
 • Nové poznatky o stavebním vývoji holešovského zámku / Jan Štětina
 • Katalog nalezených stříbrnických puncovních značek – 1. část / Anna Grossová

Historie

 • Stavitel Antonín Fischer z Fryštáku a Holešova – 1. část / Jan Galeta, Martin Šolc
 • Cestovní deník Leopolda Berchtolda z roku 1878 – příspěvek k poznání pozoruhodného rukopisu / Michaela Harvánková
 • Cyklus obrazů Ignáce Raaba v buchlovickém kostele sv. Martina v kontextu refektáře
 • velehradského kláštera / Petr Hudec

Edukace

 • Na cestě k lidem: desetiletí edukační činnosti kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu / Petr Hudec

Varia

 • Nový pramen ke studiu kompozice zámecké zahrady ve Zdislavicích aneb něco je jinak / Lenka Křesadlová
 • Hrady 2016 – aktuality z prostředí hradních zřícenin / Radim Vrla
 • Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2016 / Petra Zelinková
 • Konference, semináře, sympozia 2016
 • Přednášková činnost 2015 a 2016