Vstupné

Platební metody: Hotovost

Herbersteinové - zámecké interiéry z konce 19. století (základní okruh)

Více informací o okruhu
Výklad v češtině
 • Kategorie Cena
 • Základní vstupné 170 Kč
 • Snížené
 • a) Senioři 65+ 140Kč
 • b) Mládež do 25 let (18-24 let) 140 Kč
 • c) Držitel průkazu ZTP+ZTP/P 140 Kč
 • d) Děti do 18 let (6-17let) 70Kč
 • Vstup zdarma
 • a) Děti do 6 let (0-5 let) 0 Kč
 • b) Průvodce držitele průkazu ZTP/P 0 Kč
 • c) Pedagogický dozor 0 Kč
 • d) Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba) 0 Kč
 • e) Jednorázové vstupenky vydané NPÚ 0 Kč
 • f) Volné rodinné vstupenky vydané NPÚ 0 Kč
 • g) Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) 0 Kč
 • h) Držitel průkazu Náš člověk (1 osoba) 0 Kč
 • j) Držitel průkazu ICOMOS (1 osoba) 0 Kč
 • k) Akreditovaný novinář při výkonu práce (1 osoba) 0 Kč

nutnost rezervace pouze pro skupiny

Jan Evangelista Purkyně - expozice našeho slavného rodáka

Více informací o okruhu
 • Kategorie Cena
 • Jednotné vstupné 80 Kč
 • Vstup zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P 0 Kč
 • Pedagogický dozor 0 Kč
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba) 0Kč
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ 0 Kč
 • Rodinné vstupenky vydané NPÚ 0kČ
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) 0 Kč
 • Držitel průkazu Náš člověk (1 osoba) 0 Kč

rezervace není nutná

Volně přístupný zámecký park a zahrada

Více informací o okruhu
 • Kategorie Cena

rezervace není nutná