Herbersteinové – zámecké interiéry z konce 19. století (základní okruh)

Zámecké interiéry prošly v roce 2021 zásadní reinstalací. Muzeální expozice, ze 70. let minulého století o vývoji bydlení, byla nahrazena prohlídkovým okruhem zaměřeným na poslední majitele zámku, hraběcí rod Herbersteinů.

V sala terreně v přízemí zámku se seznámíte s historií zámku od 13. století do současnosti. Poté vystoupáte do prvního patra, tzv. piana nobile, a již se seznamujete s jednotlivými členy šlechtické rodiny a jejich životy. Začíná se zámeckou hernou, pokračuje se do velké jídelny, odtud přejdete do modrého a růžového salonku, následuje malá jídelna a rodinný salon s dochovanými původními fotografiemi hraběcí rodiny. Posléze navštívíte zámecké knihovny a hraběcí pracovnu, končí se malé galerii. V poslední čtyři místnosti jsou bohatě doplněny hraběcími úlovky a suvenýry, které si přivezl poslední majitel Josef Johann Herberstein ze svých cest.

Po skončení prohlídky, v ceně vstupenky, máte možnost zhlédnout i expozici Jana Evangelisty Purkyně, slavného lékaře a vědce, který se na zámku v Libochovicích, právě v prostorách současné výstavní síně narodil. 

Zámecké interiéry představují poslední majitele našeho zámku, hraběcí rodinu Herbersteinů. Herbersteinové jsou starobylý šlechtický rod původem ze Štýrska, první zmínky o něm jsou již z 12. století. Herbersteinové dosáhli v 16. století panského stavu, v roce 1644 jim byl udělen hraběcí titul pro rakouské země, v roce 1710 byla platnost hraběcí hodnosti rozšířena pro celou Říši. Ve službách Habsburků dosáhli Herbersteinové vysokých funkcí ve státní správě, armádě, několik jich bylo také církevními hodnostáři. Během 14. a 15. století se díky sňatkové politice zařadili mezi nejbohatší šlechtu ve Štýrsku. V 15. a 16. století došlo k rozdělení rodu na starší a mladší větev, které se dále složitě členily. Potomstvo obou hlavních větví vlastnilo v 17.–20. století řadu panství v Čechách a na Moravě.

Tento prastarý šlechtický rod získal libochovické panství až v roce 1858, kdy jej do své správy převzal manžel Terezie Ditrichsteinové, nejstarší dcery knížete Josefa z Dietrichsteina, Jan Bedřich hrabě Herberstein. V době, kdy Herbersteinové vlastnili libochovický zámek, vznikla i současná podoba východního křídla zámku, neboť koncem 19. století toto křídlo vyhořelo.

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
14. 5.-30. 6. út–ne 9.00 – 16.00
1. 7.-31. 8. út–ne 9.00 – 17.00
1. 9.-27. 9. út–ne 9.00 – 16.00
28. 9. čt 9.00 – 16.00
29. 9.-30. 9. út–ne 9.00 – 16.00
1. 10.-31. 10. so–ne 9.00 – 15.00
1. 11.-31. 12. uzavřen

Vstupné

Výklad v češtině
 • Kategorie návštěvníků Cena
 • Dospělí od 25 do 64 let 180 Kč
 • Senioři 65+ 140 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 140 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 140 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 50 Kč
 • Děti do 5 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Karta zaměstnance s QR kódem MK ČR * zdarma
 • Průkaz ICOMOS * zdarma
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Průkaz Náš člověk * zdarma
 • * Platí pouze pro jednu osobu (držitele průkazu)

Další prohlídkové okruhy

Otvírací doba zámecké zahrady a parku je v měsíci DUBNU od ÚT do NE v časech od 9.00 do 16:00 hod. KVĚTNU od ÚT do NE v časech od 9:00 do 17:00 hod.

tento okruh je dnes otevřen 9.00 – 17.00

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 0 Kč (dospělí)

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 0 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 1 osob

Group rezervace není nutná

Více informací