O zámku 

Zámek Libochovice se nachází v malebné krajině dolního Poohří, lemované romantickými kopci Českého středohoří. Zámek Patří mezi nejvýznamnější raně barokní stavby v Čechách. V letech 1683–1690 byl vybudován italským stavitelem Antonio della Portou. U zámku se rozléhá rozsáhlý park, který se skládá z francouzské zahrady a přírodně krajinářského parku. 

Státní zámek Libochovice byl 1. 1. 2002 prohlášen národní kulturní památkou.