Arciděkanský chrám sv. Bartoloměje v Kolíně

Podrobné informace

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

180

ISBN:

978-80-7480-020-7

catalog Tištěná verze

330 Kč

skladem

Koupit

Monografická publikace představuje arciděkanský chrám sv. Bartoloměje Apoštola v Kolíně, jednu z nejvýznamnějších a nejcennějších gotických sakrálních staveb v českých zemích a dominantu města Kolína. Chrám prošel v období od 13. do 20. století řadou proměn a úprav. Zásadní proměnou prošel již ve 2. polovině 14. století, kdy byl zbořen raně gotický závěr a na jeho místě pak v průběhu asi půlstoletí vyrostl pod vedením Petra Parléře stávající chór, který převyšuje raně gotické trojlodí. Kostel si až do současnosti uchoval svou středověkou podobu, i když dotčenou mladšími úpravami. Kniha vychází z nových poznatků získaných v letech 2004 až 2014 během opravy chrámu, která byla spojena i s archeologickým výzkumem. Text doprovází množství barevných fotografií a vizualizací.

Obsah:
 • Úvod
 • Popis stavby
 • Základní charakteristika
 • Exteriér chrámu
 • Interiér chrámu
 • Podzemí chrámu
 • Dějiny zkoumání chrámu
 • Archeologický výzkum a stavebněhistorická pozorování
 • Stavební dějiny chrámu
 • Počátky města
 • Založení a výstavba raně gotického chrámu
 • Výstavba chrámu v období vrcholné a pozdní gotiky
 • 17. a 18. století
 • Velká rekonstrukce 1904–1910
 • Pozdější období
 • Stručná historie v datech
 • Uměleckohistorické hodnocení a několik slov na závěr
 • Raně gotická etapa
 • Období vrcholně gotické – parléřovský chór
 • Fáze rekonstrukce chrámu v 19. a na počátku 20. století
 • Závěr
 • Prameny a literatura
 • Seznam vyobrazení
 • Summary