Podpůrná vědecká činnost pro vědecké pracovníky NPÚ

Výzkumný cíl v roce 2012 navázal na dílčí úkol výzkumného záměru NPÚ MK07503233301 ukončeného v roce 2011. Jako výzkumný cíl zaměřený na poskytnutí odborné podpory vědeckým pracovníkům NPÚ je od roku 2015 začleněn do výzkumného cíle Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ. Důvodem je snaha o větší homogenitu a transparentnost finančních prostředků použitých na realizaci výsledků výzkumu NPÚ.