Monumenta vivent. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově, 2017

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Josefov

Jazyk:

česky

ISBN:

978-80-88226-09-3

catalog Tištěná verze

300 Kč

Nedostupné

300 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Josefově

V roce 2016 jsme si připomněli 150. výročí bitev prusko-rakouské války. Nejvýznamnější stopu v pa­měti lidí i krajiny zcela jistě zanechala bitva u Sadové, nazývaná častěji bitvou u Hradce Králové. V důsledku rozsahu bitvy a vysokého počtu zemřelých vojáků byla krajina mezi Hradcem Králové a Hořicemi zaplněna bezpočtem pomníků upomínajících na zemřelé vojáky obou válčících stran. Tento otisk je dodnes tak silný, že se tomuto tématu věnujeme v několika příspěvcích. Dlouhodobé zaměření bada­telů i správce sbírek opočenského zámku na jeho bohatou zbrojnici se odráží nejen v publikační činnosti, ale také ve dvou textech v tomto sborníku. Vaší pozornosti určitě neujde ani rozsáhlý text o Ing. arch. Františku Kulhánkovi, který se ve 30. a 40. letech 20. století významně zasloužil o urbanis­tický i architektonický rozvoj Náchoda. Alexandr Skalický starší v něm úročí dlouhodobý badatelský zájem o tuto neprávem opomíjenou osobu českého architektonického prostředí. V roce 2016 jsme navázali na úspěšný první ročník tematického workshopu, věnovaného hlíně a výrobkům z ní. V inspirativním prostředí bývalé kruhové cihelny v Šárovcově Lhotě jsme uspořádali jednodenní workshop věnovaný cementovým výrobkům včetně praktických ukázek ruční výroby terasa či betonových tašek, tzv. cementovek. Vybrané akce obnovy ukazují, jak široký je záběr péče o naše nemovité i movité kulturní dědictví a že, navzdory často opakovaným větám o finanční nedostatečnosti a nízké péči o památky, se toho v našem kraji udělalo a dělá hodně, a co je důležité, kvalitně. Ze všech uváděných obnov stojí za to upozornit na obnovu hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově, která v letoš­ním roce získala cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii Záchrana památky. Poslední kapitola, věnovaná nově prohlášeným kulturním památkám, dokazuje, že poznání našeho kulturního dědictví ještě není zdaleka dokončené a že jsou stále věci čekající buď na své objevení, nebo na uznání jejich památkových kvalit. Nesmíme však zapomínat, že ne všechny památky navržené na prohlášení jsou nakonec prohlášeny a že některé památky svůj statut kulturní památky kvůli velmi špatnému stavu až zániku pozbývají. To nás nezbytně směřuje k tomu, abychom se svědomitě soustředili na pomoc památkám ohroženým. To však platí nejen pro památkáře, ale obecně pro všechny, kteří se mohou nebo mají svým dílem o dostatečnou péči o památky přičinit.

Ukázka ze sborníku zde.

Obsah:

Bojiště bitvy u Hradce Králové 1866

 • Vojtěch Kessler / Hromadné hroby a pomníky na královéhradeckém bojišti
 • Josef Šrámek / Proměna královéhradeckého bojiště z prusko-rakouské války v pietní památkové území v letech 1866–1936
 • Viktor Blažek / Krajinná památková zóna území bojiště u Hradce Králové

Kovy v památkové péči. Opočenská zbrojnice

 • Milan Junek / Opočenská zbrojnice od baroka po současnost
 • Stanislav Hrbatý / Opočenská zbrojnice – sběratelství zbraní Colloredo-Mansfeldů

Z kraje

 • Alexandr Skalický st. / Ing. arch. František Kulhánek (1909–1996). Iniciativy v rozvoji architektury, urbanismu a kultury v Náchodě 1938–1948

Z činnosti pracoviště

 • Workshop O betonu v Šárovcově Lhotě
 • Akce obnovy 2015
 • Akce obnovy 2016
 • Kulturní památky prohlášené v roce 2015
 • Kulturní památky prohlášené v roce 2016