Monumenta vivent. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově, 2019

Podrobné informace

Rok vydání:

2019

Místo vydání:

Josefov

Jazyk:

česky

Počet stran:

193

ISBN:

978-80-88226-18-5

catalog Tištěná verze

255 Kč

poslední výtisky

Koupit

255 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Josefově

Sborník věnovaný památkářským tématům Královéhradeckého kraje za roky 2017 a 2018. Obsahuje studie i vybrané akce obnov, rovněž se dozvíte o přírůstcích památkového fondu našeho kraje. Národní památkový ústav svou badatelskou, ediční a výstavní činností zaměřil na osmičková výroční témata, a to především na pomníky padlým v 1. světové válce a na architektonickou tvorbu první republiky. Tato témata zpracovalo i josefovské pracoviště NPÚ a přidalo k nim ještě téma lip svobody, vysazovaných zejména v prvních letech samostatného Československa. V tematickém výstavním cyklu Památná místa Královéhradeckého kraje tak vznikla obsáhlá výstava věnovaná pomníkům padlým v 1. světové válce a také výstava věnovaná lipám svobody na území Královéhradeckého kraje. Tato výstava vychází z obsahu publikace Lípy svobody v Královéhradeckém kraji. Ze sběru materiálu pro první z uvedených výstav čerpá zásadní text tohoto sborníku. I další texty v části studií jsou proto věnovány kamenosochařskému a řezbářskému umění. Třetí výstavou, které pracoviště k tématu připravilo, byla Architektura ve službách 1. republiky v Královéhradeckém kraji. V roce 2008 vzniklo samostatné územní odborné pracoviště v Josefově. Z rozkolísaných počátků se pracoviště postupně ustálilo a mimo hlavní statutární činnosti začalo rozvíjet i aktivity edukační a odborně popularizační. Vývoji pracoviště je věnován další z důležitých textů sborníku. Tradičně se dočtete řadu jinak obtížně dostupných informací o vybraných akcích obnovy kulturních památek. V neposlední řadě přináší sborník přehled o nově prohlášených kulturních památkách.

Ukázka ze sborníku zde.

Obsah:
 • Kateřina Hladká /Tvorba Antonína Suchardy mladšího pro kostelní interiéry severovýchodních Čech
 • Miroslav Cogan / Zapomenutí Herdenové – pozdně barokní sochaři z Martínkovic
 • Jaroslav Šůla / Vojsko Západoukrajinské lidové republiky v Hradci Králové
 • Viktor Blažek a Eva Macková / Pomníky Velké války v Královéhradeckém kraji
 • Annamarie Mrázová / Z historie Krajského střediska péče o památky a ochranu přírody v Hradci Králové
 • Jiří Balský, Jiří Slavík / Deset let územního odborného pracoviště v Josefově

Z činnosti pracoviště

 • O pískovci v Šárovcově Lhotě 2017
 • O litině a oceli v Šárovcově Lhotě 2018
 • Kulturní památky prohlášené v roce 2017
 • Kulturní památky prohlášené v roce 2018
 • Akce obnovy 2017
 • Akce obnovy 2018