Monumenta vivent. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově, 2015

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Josefov

Jazyk:

česky

ISBN:

978-80-905253-4-4

catalog Tištěná verze

300 Kč

Nedostupné

300 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Josefově

Další svazek sborníku Monumenta vivent seznamuje zájemce o dění v oboru památkové péče v Královéhradeckém kraji zevrubně s novými zjištěními, věcmi souvisejícími se zajímavými výročími, s výsledky vybraných obnov kulturních památek za rok 2014, s památkami, které byly v průběhu roku 2014 prohlášeny Ministerstvem kultury kulturními památkami a začaly tak být přímo památkově chráněny a také s odbornými akcemi, na nichž se v roce 2015 pracoviště podílelo.

Řada příspěvků se dotýká dvou významných výročí spjatých s rokem 2015. Jedno je obecně kulturní – v roce 2015 uplynulo 600 let od upálení M. Jana Husa v Kostnici. Význam osobnosti M. Jana Husa a odkaz jeho učení se dodnes v českých zemích projevuje různými způsoby a my vám v tomto sborníku nabízíme možnost seznámit se s tím, jak se zobrazil ve vybraných starých tiscích, v umění sochařském i v architektuře. Druhým výročím, které lze nazvat hromadným, významným z hlediska památkové ochrany historických jader našich měst a vesnic, je 25. výročí od prohlášení první skupiny městských památkových zón a také 20. výročí od prohlášení prvních vesnických památkových rezervací a vesnických památkových zón.  Mimo reflexi hodnot a aktuálního stavu památkově chráněných území sborník obsahuje několik příspěvků, které se váží k problematice individuální architektury a urbanismu v památkově chráněných městech a také k zajímavé tvorbě architekta Jindřicha Freiwalda. Některé souborné kulturní památky svými jednotlivými součástmi zabírají rozsáhlá území, takže se jejich památková ochrana v praxi blíží charakteru plošné ochrany. V našem regionu se jistě jedná o celek bývalého československého pohraničního opevnění, jehož významná část je památkově chráněna. Do kapitoly, jež se věnuje plošné ochraně byl proto  zařazen i příspěvek zabývající se historií a současností překážek československého opevnění na Náchodsku.

V neposlední řadě se rovněž dozvíte o workshopu, který pracoviště v rámci mediálního tématu Národního památkového ústavu Cihla a její matka hlína uspořádalo a o odborné konferenci ke středověkému umění na pomezí Čech, Slezska a Kladska.

Obsah:

Jan Hus

 • Oldřiška Tomíčková | Husitské tradice a Šalounův pomník M. Jana Husa v Hořicích
 • Jiří Pavlík – Radek Pokorný | Historie a proměny Husova domu čp. 121 v Hradci Králové do roku 1945
 • Karel Čermák | Sochy a pomníky M. Jana Husa ve službách národního probuzení
 • Matouš Jirák | MONVMENTORVM IOANNIS HVS

Památkově chráněná území

 • Jiří Balský | V náruči památkové péče. K 25. výročí prohlášení prvních městských památkových zón v Královéhradeckém kraji      
 • Jan Tlučhoř | Vesnické památkové rezervace a zóny v Královéhradeckém kraji
 • Ladislav Zikmund-Lender | Zítřek stavíme dnes. Architektura a urbanismus Hradce Králové v letech 1945–1989
 • Ladislav Zikmund-Lender | Génius průměrnosti: Architekt Jindřich Freiwald v Hradci Králové 
 • Alexandr Skalický st. | Příspěvky ke stavební historii tří domů v Náchodě
 • Ivan Fuksa | Historie a současnost překážek v prostoru československého opevnění na Náchodsku

Z činnosti pracoviště

 • Petra Machová | Workshop o cihle a hlíně v Šárovcově Lhotě
 • Pavel Mach | Konference Středověk Broumovska, Kladska, Slezska – architektura, sochařství, malířství  
 • Petr Arijčuk | Marginálie k tvorbě Severina Tischlera kolem roku 1730
 • Akce obnovy 2014
 • Kulturní památky prohlášené v roce 2014