Monumenta vivent. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově, 2012

Podrobné informace

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Josefov

Jazyk:

česky

Počet stran:

152

ISBN:

978-80-905253-0-6

catalog Tištěná verze

175 Kč

Nedostupné

175 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Josefově

Druhý svazek ediční řady Monumenta vivent, která si klade za cíl seznamovat čtenáře s tématy, kterými se aktuálně či dlouhodobě zabývají jak odborníci z josefovského pracoviště NPÚ, tak badatelé externí. Předmětem studia, bádání, zkoumání, analýz či prostě profesního zpracování zadané věci je kulturní historie královéhradeckého regionu, zpravidla akcentovaná úhlem pohledu památkáře či historika umění. Na rozdíl od prvního svazku, který byl pojat čistě monotematicky, tentokrát prezentujeme výsledky řady oborů památkové péče a umělecké historie. Některá témata, jakkoliv čerpají z regionu, mají svou ojedinělostí přesah přinejmenším celorepublikový. S jistotou lze za takové téma označit broumovskou kopii Turínského plátna, kterou se ve svém příspěvku zabývá Marie Vakulová.

Obsah:

Studie

 • Petr Nosek: Poslední svého rodu. Životní osudy Jana Rudolfa Trčky z Lípy
 • Kateřina Křížkovská: Lázeňství jako kulturní fenomén 17. a 18. století. Příspěvek ke koncepci Šporkových lázní v Kuksu
 • Jindřich Kolda: Diáře hofmistra (Swerts-)Šporků Tobiáše Antonína Seemana jako pramen nového poznání kukského hospitalu
 • Martina Vítková: Šest nejdůležitějších realizací města Hradec Králové z meziválečné doby a Jan Žižka

Materiálie

 • Jiří Slavík: Předpolí a předhradí hradu Vizmburk
 • Jan Čížek: Stavební dějiny hradu Frymburku v 18. století
 • Marie Vakulová: Broumovská kopie turínského plátna
 • Viktor Blažek: Záchrana oltáře sv. Barbory v kostele sv. Máří Magdalény v Sobotce
 • Vladislava Říhová: Barevné úpravy sochařských děl 18. a 19. století ve farnostech Kopidlno, Ostružno a Veliš
 • Martina Vítková: Idea pojišťovnictví. Šest soch Stanislava Suka na fasádě domu v Divišově ulici v Hradci Králové
 • Jan Tlučhoř: Sušárny čekanky na Královéhradecku

Zprávy

 • Pavel Mach: Obrazy Pohled na město Rokytnice v Orlických horách a Krajina
 • Jiří Slavík: Pozapomenutá veduta Rokytnice v Orlických horách
 • Pavel R. Zahradník: K historii fary (čp. 3) v Choustníkově Hradišti
 • Jiří Slavík: Pod dlažbou Zámecké ulice v Opočně