Herbersteinové – zámecké interiéry z konce 19. století (základní okruh)

Před dvěma lety prošla instalace zámku Libochovice velkou proměnou. Muzeální expozice, ze 70. let minulého století o vývoji bydlení, byla nahrazena prohlídkovým okruhem zaměřeným na poslední majitele zámku, hraběcí rod Herbersteinů.

Herbersteinové jsou starobylý šlechtický rod původem ze Štýrska. Libochovickou větev založil v polovině 19. století Johanna Friedricha Herberstein, a to sňatkem s Teresií Dietrichstein. Po předčasné smrti manžela hraběnka Teresie panství dále rozšiřovala a její jediný syn, hrabě Johann Josef Herberstein (9. 3. 1854 – 25. 5. 1944) převzal po matce prosperující panství, převzal po ní i jméno hrabat proskauvských a nadále používal titul Herberstein-Proskau.

Prohlídka zámku probíhá v prvním patře tzv. pianu nobile, kde jsou postupně prezentováni jednotliví členové šlechtické rodiny a jejich životy. Nechybí zámecká herna, jídelny či dámský salonek. Vše zařízeno původním mobiliářem, včetně porcelánu a nechybí ani historické fotografie hraběcí rodiny. Hraběcí pracovna a další místnosti jsou pak bohatě doplněny hraběcími úlovky a suvenýry, které si přivezl poslední majitel zámku Josef Johann Herberstein ze svých cest po Africe a Indii.

Po skončení prohlídky, v ceně vstupenky, máte možnost zhlédnout i expozici Jana Evangelisty Purkyně, slavného lékaře a vědce, který se na zámku v Libochovicích, právě v prostorách současné výstavní síně narodil. 

Zámecké interiéry představují poslední majitele našeho zámku, hraběcí rodinu Herbersteinů. První zmínky o něm jsou již z 12. století. Herbersteinové dosáhli v 16. století panského stavu, v roce 1644 jim byl udělen hraběcí titul pro rakouské země, v roce 1710 byla platnost hraběcí hodnosti rozšířena pro celou Říši. Ve službách Habsburků dosáhli Herbersteinové vysokých funkcí ve státní správě, armádě, několik jich bylo také církevními hodnostáři. Během 14. a 15. století se díky sňatkové politice zařadili mezi nejbohatší šlechtu ve Štýrsku. V 15. a 16. století došlo k rozdělení rodu na starší a mladší větev, které se dále složitě členily. Potomstvo obou hlavních větví vlastnilo v 17.–20. století řadu panství v Čechách a na Moravě.

 

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 5.-18. 6. út–ne 9.00 – 16.00
19. 6. st uzavřen
20. 6.-30. 6. út, st, čt, pá, ne 9.00 – 16.00
20. 6.-30. 6. so 6.00 – 16.00
1. 7.-1. 9. út–ne 9.00 – 17.00
2. 9.-30. 9. út–ne 9.00 – 16.00
1. 10.-31. 10. so–ne 9.00 – 15.00
28. 10. po 9.00 – 15.00
1. 11.-31. 12. uzavřen

Vstupné

Výklad v češtině
 • Kategorie návštěvníků Cena
 • Dospělí od 25 do 64 let 160 Kč
 • Senioři 65+ 130 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 130 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 130 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 50 Kč
 • Děti do 5 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Karta zaměstnance s QR kódem MK ČR * zdarma
 • Průkaz ICOMOS * zdarma
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Průkaz Náš člověk * zdarma
 • * Platí pouze pro jednu osobu (držitele průkazu)

Další prohlídkové okruhy

tento okruh je dnes uzavřen

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 100 Kč (dospělí)

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 25 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 30 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny

Více informací