I. Herbersteinové - zámecké interiéry z konce 19. století (základní okruh)

Zámecké interiéry prošly v roce 2021 zásadní reinstalací. Muzeální expozice, ze 70. let minulého století o vývoji bydlení, byla nahrazena prohlídkovým okruhem zaměřeným na poslední majitele zámku, hraběcí rod Herbersteinů.

     V sala tereně v přízemí zámku se seznámíte s historií zámku od 13. století do současnosti. Poté vystoupáte do prvního patra, tzv. piana nobile, a již se seznamujete s jednotlivými členy šlechtické rodiny a jejich životy. Začíná se zámeckou hernou, pokračuje se do velké jídelny, odtud přejdete do modrého a růžového salonku, následuje malá jídelna a rodinný salon s dochovanými původními fotografiemi hraběcí rodiny. Posléze navštívíte zámecké knihovny a hraběcí pracovnu, končí se malé galerii. V poslední čtyři místnosti jsou bohatě doplněny hraběcími úlovky a suvenýry, které si přivezl poslední majitel Josef Johann Herberstein ze svých cest.
     Po skončení prohlídky, v ceně vstupenky, máte možnost zhlédnout i expozici Jana Evangelisty Purkyně, slavného lékaře a vědce, který se na zámku v Libochovicích, právě v prostorách současné výstavní síně narodil. 

 

     

 

     Zámecké interiéry představují poslední majitele našeho zámku, hraběcí rodinu Herbersteinů. Herbersteinové jsou starobylý šlechtický rod původem ze Štýrska, první zmínky o něm jsou již z 12. století. Herbersteinové dosáhli v 16. století panského stavu, v roce 1644 jim byl udělen hraběcí titul pro rakouské země, v roce 1710 byla platnost hraběcí hodnosti rozšířena pro celou Říši. Ve službách Habsburků dosáhli Herbersteinové vysokých funkcí ve státní správě, armádě, několik jich bylo také církevními hodnostáři. Během 14. a 15. století se díky sňatkové politice zařadili mezi nejbohatší šlechtu ve Štýrsku. V 15. a 16. století došlo k rozdělení rodu na starší a mladší větev, které se dále složitě členily. Potomstvo obou hlavních větví vlastnilo v 17.–20. století řadu panství v Čechách a na Moravě.

     Tento prastarý šlechtický rod získal libochovické panství až v roce 1858, kdy jej do své správy převzal manžel Terezie Ditrichsteinové, nejstarší dcery knížete Josefa z Dietrichsteina, Jan Bedřich hrabě Herberstein. V době, kdy Herbersteinové vlastnili libochovický zámek, vznikla i současná podoba východního křídla zámku, neboť koncem 19. století toto křídlo vyhořelo.

     

Základní informace

 • délka 45 minut
 • max. 35 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2022
1. 1.–29. 3. uzavřen
30. 3. st 9.00–15.00
1. 4.–3. 4. pá–ne 9.00–15.00
8. 4.–10. 4. pá–ne 9.00–15.00
13. 4.–18. 4. st–ne 9.00–15.00
20. 4. st 9.00–15.00
22. 4.–24. 4. pá–ne 9.00–15.00
27. 4. st 9.00–16.00
29. 4.–1. 5. pá–ne 9.00–15.00
1. 5.–6. 6. út–ne 9.00–16.00
7. 6. út 12.00–16.00
8. 6. st 9.00–16.00
9. 6. čt 10.00–16.00
10. 6.–30. 6. út–ne 9.00–16.00
4. 7. po 9.00–16.00
1. 7.–31. 8. út–ne 9.00–17.00
1. 9.–30. 9. út–ne 9.00–16.00
1. 10.–30. 10. so–ne 9.00–15.00
1. 11.–31. 12. uzavřen

Vstupné

Výklad v češtině

 • Základní vstupné 170 Kč
 • Snížené
 • a) Senioři 65+ 140Kč
 • b) Mládež do 25 let (18-24 let) 140 Kč
 • c) Držitel průkazu ZTP+ZTP/P 140 Kč
 • d) Děti do 18 let (6-17let) 70Kč
 • Vstup zdarma
 • a) Děti do 6 let (0-5 let) 0 Kč
 • b) Průvodce držitele průkazu ZTP/P 0 Kč
 • c) Pedagogický dozor 0 Kč
 • d) Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba) 0 Kč
 • e) Jednorázové vstupenky vydané NPÚ 0 Kč
 • f) Volné rodinné vstupenky vydané NPÚ 0 Kč
 • g) Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) 0 Kč
 • h) Držitel průkazu Náš člověk (1 osoba) 0 Kč
 • j) Držitel průkazu ICOMOS (1 osoba) 0 Kč
 • k) Akreditovaný novinář při výkonu práce (1 osoba) 0 Kč

nutnost rezervace pouze pro skupiny