Libochovice

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnes zavřeno

Na základě vládních opatření je zámek Libochovice v současnosti pro veřejnost uzavřen. Zámecký park je otevřen od 9:00 do 17:00. Při návštěvě, prosíme, dodržujte nařízené bezpečnostní pokyny. Děkujeme.

Zavřít

Zámecké interiéry - komnaty Herbersteinů (základní okruh)

Komnaty východního křídla prvního patra zámku, tak jak se zachovaly po posledních majitelích – hraběcí rodině Herbersteinů. K vidění je zámecká herna, společenské salonky a nově i velká herbersteinská jídelna s původním mobiliářem. Zámecká knihovna, stejně jako nová Josefova pracovna, prezentují hraběcích cesty do dalekých zemí.

    Zámecké interiéry představují poslední majitele našeho zámku, hraběcí rodinu Herbersteinů. Herbersteinové jsou starobylý šlechtický rod původem ze Štýrska, první zmínky o něm jsou již z 12. století. Herbersteinové dosáhli v 16. století panského stavu, v roce 1644 jim byl udělen hraběcí titul pro rakouské země, v roce 1710 byla platnost hraběcí hodnosti rozšířena pro celou Říši. Ve službách Habsburků dosáhli Herbersteinové vysokých funkcí ve státní správě, armádě, několik jich bylo také církevními hodnostáři. Během 14. a 15. století se díky sňatkové politice zařadili mezi nejbohatší šlechtu ve Štýrsku. V 15. a 16. století došlo k rozdělení rodu na starší a mladší větev, které se dále složitě členily. Potomstvo obou hlavních větví vlastnilo v 17.–20. století řadu panství v Čechách a na Moravě.

   

    

     Tento slavný rod získal libochovické panství až v roce 1858, kdy jej do své správy převzal manžel Terezie Ditrichsteinové, nejstarší dcery knížete Josefa z Dietrichsteina, Jan Bedřich hrabě Herberstein. V době, kdy Herbersteinové vlastnili libochovický zámek, vznikla i současná podoba východního křídla zámku, neboť koncem 19. století toto křídlo vyhořelo.

     Nachází se zde zámecká herna, společenské salonky a nově je zde prezentována i velká herbersteinská jídelna. Ta sem byla v letošní roce navrácena podle dochovaných fotografií a inventářů. Současně tak vznikla možnost vystavit celý rodinný jídelní servis, který byl doposud uschován v zámeckých depozitářích. V zámecká knihovna, stejně jako nová hraběcí pracovna byly nově doplněny suvenýry a úlovky z hraběcích cest.

Základní informace

 • délka 45 minut
 • max. 45 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 1.–31. 3. uzavřen
1. 4.–30. 4. so–ne 9.00–15.00
1. 5.–30. 6. uzavřen
1. 7.–31. 8. út–ne 9.00–17.00
1. 9.–30. 9. út–ne 9.00–16.00
1. 10.–31. 10. so–ne 9.00–15.00
1. 11.–31. 12. uzavřen

Vstupné

Výklad v češtině

 • Základní vstupné 140 Kč
 • Snížené
 • a) Senioři 65+ 110 Kč
 • b) Mládež do 25 let (18-24 let) 110 Kč
 • c) Držitel průkazu ZTP+ZTP/P 110 Kč
 • d) Děti do 18 let (6-17let) 70 Kč
 • Vstup zdarma
 • a) Děti do 6 let (0-5 let) 0 Kč
 • b) Průvodce držitele průkazu ZTP/P 0 Kč
 • c) Pedagogický dozor 0 Kč
 • d) Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba) 0 Kč
 • e) Jednorázové vstupenky vydané NPÚ 0 Kč
 • f) Volné rodinné vstupenky vydané NPÚ 0 Kč
 • g) Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) 0 Kč
 • h) Držitel průkazu Náš člověk (1 osoba) 0 Kč
 • i) Držitel průkazu Národního muzea (1 osoba) 0 Kč
 • j) Držitel průkazu ICOMOS (1 osoba) 0 Kč
 • k) Akreditovaný novinář při výkonu práce (1 osoba) 0 Kč

nutnost rezervace pouze pro skupiny