Po rekordní návštěvnické sezoně vstupují státní památky v Ústeckém kraji do roku 2019

Státní památky v Ústeckém kraji ve správě Národního památkového ústavu otevírají své brány v sobotu 30. března. Výjimkou je zámek Benešov nad Ploučnicí, který zahájil provoz již 2. března. Loňská sezona přivedla do dvanácti památkových objektů rekordních 250 tisíc návštěvníků. Novinkou letošní sezony bude nový návštěvnický okruh na zámku Stekník od 3. července. Na státních zámcích Krásný Dvůr a Libochovice se návštěvníci vydají po stopách Gallasů a Clam-Gallasů. Vybrané památky se zapojí do řady společných akcí, jako jsou Mezinárodní den památek, Noc kostelů, Víkend otevřených zahrad, Hradozámecká noc nebo Dny evropského dědictví.

Zámek Stekník otevře 3. července novou návštěvnickou trasu. Ta prezentuje objekt za posledních majitelů, rodiny švýcarského konzula Gérolda Déteindre. Trasu tvoří sala terrena, chodba, jídelna, kuchyň, pánský pokoj a tzv. rohový pokoj. Její součástí je i zrestaurovaný hlavní sál s odkrytou původní pozdně barokní výmalbou, která zobrazuje antický chrám. Na stěnách jsou čtyři postavy představující přírodní živly – oheň, voda, vzduch a země. Velkým překvapením byla při restaurování objevená signatura autora maleb – Kryštofa Seckela, dvorního malíře Kolowratů, který je označován za mistra perspektivy. K jeho nejznámějším dílům patří architektonické veduty pro Španělský sál Pražského hradu.

I letos Národní památkový ústav pokračuje v projektu Po stopách šlechtických rodů. Po loňském projektu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii přichází projekt Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech. Zámek Krásný Dvůr připravil na 8. června v rámci víkendu otevřených zahrad komentovanou prohlídku parkem s Janem Rudolfem Černínem, přednášku na téma „Společnost vlasteneckých přátel umění a Jan Rudolf Černín“, koncert skladeb Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena v podání Severočeského smyčcového kvinteta a večerní procházku k osvětlenému Novogotickému templu. Na zámku Libochovice se 9. června uskuteční přednáška o zakladateli přírodně krajinářského parku Josefu Blechovi – řediteli zahrad Clam–Gallasů na Libochovicích – doplněná prohlídkou parku. Dne 6. července na zámek zavítá hraběnka Lilly Clam–Gallas.  Divadelní prohlídky a historické venkovní hry v parku připomenou hraběnku Clotildu při návštěvě její sestry Teresie von Dietrichstein–Proskau.

Na červen až září připravil zámek Ploskovice ve vybraných dnech sérii prohlídek zámeckého parku s odborným výkladem botanika. Správa zámku tak vychází vstříc rostoucímu zájmu o tento typ prohlídek. V nové sezoně si návštěvníci zámku, který bývá označován jako malé Versailles, mohou prohlédnout zrestaurované nástropní malby piana mobile od malíře Josefa Navrátila. Celkem deset stropů s mimořádnými malbami se dočkaly obnovy po více než 60 letech a v plné kráse se návštěvníkům ukázaly již v polovině loňského roku.

Zámek Benešov nad Ploučnicí svým programem dlouhodobě cílí na rodiny s dětmi a školáky mateřských a základních škol. Zejména pro ně bude o Velikonocích vyzdoben zámek a připraveny soutěže o věcné ceny. Tradičně na konci školního roku – 28. června – ocení zámek jedničkáře i jejich rodiče volným vstupem.

Zámek Duchcov připravil na 7.–8. června Casanovské slavnosti připomínající osobnost Giacoma Casanovy na duchcovském zámku. O Hradozámecké noci 31. srpna se návštěvníci mohou těšit na únikovou hru ze zamčeného zámku.

Jen týden po zahájení návštěvnické sezony bude v sobotu 6. dubna gotický hrad Házmburk ve znamení šermířských soubojů a odpoledního táboráku. Bohatý dubnový program doplní oslavy Velikonoc na hradě a na závěr měsíce tradiční pálení čarodějnic.

Na víkend otevřených zahrad (8.–9. června) připravil zámek Jezeří komentovanou prohlídku dochované části zámecké zahrady. Dny evropského dědictví (14.–15. září) oslaví zámek prohlídkami nepřístupných částí zámku pod vedením kastelánky Hany Krejčové.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě připravil na 21.–24. května mimořádné komentované prohlídky věže a krovů. Při prohlídce krovů budou návštěvníci seznámeni jak s jednotlivými částmi krovu, tak s významem a historickým vývojem krovové konstrukce.

Zámek Velké Březno, který si na penzi nechal postavit nejvyšší purkrabí Českého království hrabě Karel Chotek, zahájí 30. března přesně v 10 hodin novou sezonu slavnostním otevíráním okenic a dveřnic při první prohlídce. Půvabná tradice, kdy se samotní návštěvníci mohou stát tím, kdo vpustí denní světlo do zámku, je každoročně velkým lákadlem. Stejně tak tradice ukládání zámku k zimnímu spánku 28. října při zavírání okenic.

Kontakt: Tomáš Pospíšil, tiskový mluvčí a PR, E pospisil.tomas@npu.cz / T +420 274 008 134 / M +420 775 437 294