Státní památky v Ústeckém kraji zahajují návštěvnickou sezonu

Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu v Ústeckém kraji zahajují v důsledku omezení vyvolaných pandemií s téměř dvouměsíčním zpožděním hlavní návštěvnickou sezonu. Již od 11. května mohou návštěvníci zavítat do exteriérů hradu Házmburk, od 25. května jsou zpřístupněny vnitřní prostory všech ostatních státních památek. Do odvolání je nutné dodržovat přísná opatření proti šíření koronaviru.

Přestože bývají v pondělí hrady a zámky obvykle uzavřeny, všechny ústecké státní památky společně otevřou v pondělí 25. května. Následný provoz památek o pondělcích již bude individuálně řešen správou daného památkového objektu podle jeho provozních podmínek a zájmu návštěvníků. V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru budou muset návštěvníci dodržovat zpřísněné pokyny nad rámec návštěvnického řádu. Návštěvník musí mít zakryté dýchací cesty, je povinen dodržovat dvoumetrové odstupy a provést dezinfekci rukou při vstupu do pokladen či sociálních zařízení.

Počet osob ve skupinách v rámci prohlídkových okruhů bude z důvodu dodržení rozestupů omezen. Počet se bude odvíjet vždy podle individuální dispozice každé památky. Národní památkový ústav zahajuje prodej online vstupenek na prohlídkové okruhy. Protože se celková denní kapacita prohlídkových okruhů omezením počtů osob ve skupinách sníží, měli by návštěvníci této možnosti využít a mít jistotu vstupu na památku na předem zvolený čas. I nadále platí možnost prodeje vstupenek na pokladnách bezhotovostní platbou nebo v hotovosti. Pořádání jarmarků a slavností, které přivádí do areálů státních památek velké množství návštěvníků, bude NPÚ realizovat v komornější podobě a jen tam, kde je možnost regulovat množství osob, a dodržet tím hygienická opatření proti šíření koronaviru.

V roce 2020 pokračuje dlouholetý cyklus NPÚ s názvem Po stopách šlechtických rodů. Jubilejní desátý ročník se tentokrát zaměří na šlechtický rod Valdštejnů, který patří k nejstarším rodům na území Čech. Projekt s názvem Valdštejnové – lvi ve službách císařů se v Ústeckém kraji zastaví celkem na třech památkách. Jde především o rodové sídlo – zámek Duchcov –, který Valdštejnové vlastnili od 17. století. Ve sbírkách tohoto zámku se nachází bohatý a rozmanitý mobiliář shromážděný rodinou v průběhu staletí jako například mimořádná rodová galerie v hlavním sále. Zámek Duchcov nabídne začátkem letních prázdnin zcela novou instalaci v jižním křídle piana nobile. Návštěvnický okruh tematicky rozšíří stávající průvodcovské trasy a představí duchcovsko-litomyšlskou větev rodu. Interiéry budou zařízeny podle inventáře z roku 1888 z doby Jiřího Viléma Valdštejna a jeho manželky Pascaliny Metternichové. Druhé valdštejnské zastavení – zámek Benešov nad Ploučnicí – přiblíží od července šlechtický rod panelovou výstavou a nočními prohlídkami zaměřenými na vlastníky zámku v době jeho držení Karlem Ferdinandem z Valdštejna. A na konci července uspořádá zámek Krásný Dvůr, který rovněž patřil po určitý čas do majetku Valdštejnů, přednášku na téma Krásnodvorsko v 16. století spojenou s připomínkou Jana staršího z Valdštejna jako majitele panství. Program doplní i speciální prohlídky zaměřené na vztahy Valdštejnů s Černíny.

V roce 2020 byla na zámku Ploskovice zahájena generální obnova pláště hlavní budovy včetně opravy oken, kamenických i kovových prvků, venkovních schodišť a opěrných zdí pod arkádami. Rekonstrukce bude ukončena koncem roku 2022. Návštěvnický provoz objektu nebude po celou dobu oprav nijak omezen. Správa zámku počítá, pokud to epidemiologická situace dovolí, s organizací tradičních akcí jako je například Hudební léto na zámku Ploskovice přinášející v srpnu pět večerů s muzikály.

Od letošního roku začala na zámku Jezeří obnova divadelního sálu. Jedná se o klasicistní koncertní sál, ve kterém již v roce 1804 zazněla Beethovenova třetí symfonie Eroica. V rámci obnovy budou restaurovány či odborně obnoveny původní uměleckořemeslné prvky, chybějící detaily budou doplněny (např. štuková výzdoba nebo zábradlí balkonu) a nevhodné novodobé doplňky z doby po konfiskaci zámku (okna v přízemí) budou nahrazeny. Sál bude elektrifikován, realizováno bude nasvícení architektury. Rekonstrukce a restaurování budou ukončeny koncem roku 2021. Návštěvnický provoz po dobu obnovy nebude omezen.

I v letošní z mnoha důvodů mimořádné sezoně je pro návštěvníky ústeckých památek připravena řada tradičních akcí, jako jsou například Víkend otevřených zahrad, Noc kostelů nebo Dny evropského dědictví. Vrcholnou akcí bude Hradozámecká noc, která se uskuteční 29. srpna 2020. Celkem tři památky v Ústeckém kraji – zámky Krásný Dvůr, Stekník a Velké Březno – otevřou návštěvníkům své zahrady v rámci Víkendu otevřených zahrad (6.–7. června) a nabídnou mimořádné komentované prohlídky. V rámci Noci kostelů 12. června mohou návštěvníci nahlédnout do hraběcí hrobky ve Valtířově, která spadá pod správu zámku Velké Březno. Speciální prohlídky interiérů zámků Benešov nad Ploučnicí, Stekník a Velké Březno budou moci návštěvníci prožít v září při Dnech evropského dědictví

Zámecký park v Libochovicích krášlí od dubna vzrostlé palmy, které byly přesazeny do nových květníků. Na začátku července návštěvníky přivítá na nádvoří a ve skleníku tradiční výstava bonsají a suiseki a výstava exotického ptactva. Od července do srpna jsou pak na zámku Libochovice připraveny prohlídky expozice přizpůsobené dětem.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě bude v letošním roce promítat návštěvníkům film o přesunu přímo v lodi kostela. Toto opatření bylo zavedeno v důsledku pandemie. Pozitivní na této změně je skutečnost, že film tak bude moct zhlédnout více návštěvníků. Tradiční Hradozámecká noc v kostele, která proběhne 29. srpna, připraví pro návštěvníky opět překvapení.

Kontakt: Tomáš Pospíšil, tiskový mluvčí a PR, E pospisil.tomas@npu.cz / T +420 274 008 134 / M +420 775 437 294